viwaseen

Ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ CTCP PT nhân lực, TM và Du lịch VIWASEEN đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 202 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; Bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ IV.

Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Thành Công giữ chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.