Ngày 30/6/2020, tại Hà nội đã diễn ra lễ ký biên bản bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Đào Việt Dũng – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Xây dựng. Về phía Tổng công ty có ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã báo cáo về quá trình cổ phần hóa và quyết toán bàn giao vốn của Tổng công ty. Theo đó, thực hiện Quyết định 2438/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam thành CTCP; Tổng công ty đã thực hiện các bước của quy trình chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần, Tổng công ty đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/07/2014.

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã phối hợp với Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo, các Vụ chức năng của Bộ Xây dựng chuẩn bị và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định. Ngày 05/6/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 770/QĐ-BXD về giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – TNHH MTV thành Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Tại buổi lễ, ông Đào Việt Dũng – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính đã công bố Quyết định 770/QĐ-BXD với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 30/6/2014 để bàn giao sang Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP là 582.254.698.870 đồng, trong đó, vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần là: 569.495.000.000 đồng; nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: 12.759.698.870 đồng.

Với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện các bên giao và bên nhận đã ký kết Biên bản bàn giao.

Với việc ký kết biên bản bàn giao này, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần, đánh dấu một chặng đường mới trong quá trình phát triển của Tổng công ty.