Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP năm 2019
Title
Title
Description
Title
Title
Description
Title
Title
Description

Chuyển giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn NN tại VIWASEEN từ Bộ Xây dựng về SCIC

Chiều ngày 31/8/2020, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng và Tổng Công Ty Đầu tư và kinh […]

Xây dựng và phát triển Viwaseen trở thành thương hiệu mạnh

Sáng 7-8, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam-CTCP (Viwaseen) đã tổ chức Đại […]

Lễ ký biên bản bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần

Ngày 30/6/2020, tại Hà nội đã diễn ra lễ ký biên bản bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang […]

Đại hội Chi bộ CTCP PT Nhân lực, TM và Du lịch VIWASEEN nhiệm kỳ 2020 – 2025

26/05/2020viwaseen Ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ CTCP PT nhân lực, TM và Du lịch VIWASEEN đã tổ chức […]

Chi bộ Công ty PETROWACO tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 26/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ CTCP Bất động sản Dầu khí (PETROWACO) đã tổ chức Đại hội Chi […]

Chi bộ CTCP VIWASEEN.1 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 22/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ CTCP VIWASEEN.1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – […]

dhcd2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý […]

dhcd2017

Công bố danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Mã chứng […]

dhcd2017

Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 31/8/2020, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và môi trường Việt Nam – […]